Streetballový turnaj konaný v srpnu 2015 na pražské Náplavce pod hlavičkou skvělé party z BallGarden.